Про нас

Методичне забезпечення здійснюється через створення широких можливостей для виявлення творчого потенціалу педагога, заохочуються індивідуальні розробки, творчий підхід до проведення занять, створюються умови для активізації кожного педагога. Велике значення в досягненні даних цілей та завдань мають проведення педагогічних консультацій, відвідування методичних об’єднань, ознайомлення в новими методиками розвитку та навчання дитини, педагогічною літературою.

Якісні зміни освітньої системи неможливі без інноваційної педагогічної діяльності освітнього процесу, тому творче завдання, над яким працює педагогічний колектив – це впровадження в роботу дитячого садочка тематичного завдання: “Естетичне виховання дітей засобами театралізованої та образотворчої діяльності”. Вихователі разом з дітьми готують і показують театральні інсценізації українських народних казок, авторських казок та казок народів світу, відтворюють в інсценізаціях українські народні звичаї та свята. Під час гурткової роботи х театралізованого мистецтва у малят вихователі формують артистизм, виразність рухів, хорошу дикцію, емоційність під час гри, розкріпачення, вчать дітей творчо перевтілюватися в образи.

Слід відмітити позитивне значення в естетичному розвитку дітей студії образотворчої діяльності. Під час занять вихователі знайомлять дітей із зразками народного-прикладного мистецтва, з картинами відомих художників, з різними видами образотворчого та прикладного мистецтва, з основами і технічними навичками образотворчої діяльності.
Цей аспект в роботі вихователів набув значних успіхів. Їх досвід роботи втілюється у привабливі роботи  дітей, цікаві театральні дійства. Батьки в’являють велику зацікавленість до творчості дітей, висловлюють своє задоволення.
Цікавий досвід роботи вихователів – ознайомлення дітей з історією України через народні звичаї, обряди, народний календар, різні форми літературного фольклору, в заняттях з міфології з використанням цікавої різноманітної наочності, що сприяє глибшому засвоєнню знань.

В процесі роботи педагоги разом з дітьми вивчають поезію, усну народну творчість, діти знають багато казок, легенд, прикмет, прислів’їв що потім відтворюють в театралізованій діяльності. Велику увагу вихователі приділяють екологічному вихованню, безпосередній роботі в природі, пошуково  -дослідницькій роботі по ознайомленню з явищами і процесами довкілля та природи, що сприяє формуванню пізнавальної активності, вихованню бережного ставлення до оточуючого.

Значне місце в роботі ЗДО з дітьми займають дидактичні, інтелектуальні та творчі ігри. Діти вчаться відтворювати в них свої враження про оточуюче життя, своє ставлення до подій, явищ, які мають місце в реальному житті, відображають у грі свої знання, вміння, досвід. Гра також є основною формою організації освітньої роботи з дітьми у формуванні елементарних математичних, логічних уявлень. Ці форми роботи мають цілеспрямований керований характер. Він здійснюється у різноманітних умовах повсякденного життя систематично і послідовно.

Якщо прислухатися до дитячого щебету, яким наповнені кімнати садочка, то можна почути не лише українську чи російську, а й англійську  які з раннього віку вивчають в нашому садочку.

З метою виховання фізичної досконалості та забезпечення рухової активності дошкільників з дітьми щоденно проводяться фізичні вправи, рухливі ігри, тривалі прогулянки на свіжому повітрі. В кожній групі обладнаний спортивний куточок. Проведення регулярної ранкової гімнастики під музичний супровід з використанням атрибутики сприяє приведенню дитячого організму в належний стан. Для поновлення працездатності та з профілактичною метою вихователі проводять фізкультхвилинки та фізкультпаузи між заняттями з розумовим навантаженням та при тривалому перебуванні в статичному положенні. Провідне місце в системі фізичного виховання займають щоденні заняття фізичною культурою. Вихователі працюють над досягнення оптимальної моторної щільності занять, високої якості виконання вправ та рухів, виховання фізичних якостей у дошкільників.

Розвиток у дітей творчих здібностей, формування трудової і моральної, життєво-творчої мотивації досягається педагогами в процесі кропіткої роботи, через варіативність освітнього процесу, індивідуалізації навчання та виховання.

Загальна спокійна, доброзичлива атмосфера в садочку, повага один до одного благодійно впливають на психологічний стан дітей, вони охоче ідуть до дитячого закладу, почувають себе як у дома, зручно і комфортно.