Коллектив

03 Борисюк Лідія Микитівна
Директор
Ініціативний педагог та керівник, має звання “вихователь-методист”, нагороджена знаком “Відмінник освіти України”, та знаком “Софія Русова”.
05 Журавель Тетяна Григорівна
Вихователь
Закінчила Київський університет імені Б.Д. Грінченка і отримала вищу освіту за напрямком підготовки „Дошкільна освіта” та здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку.
05 Короткова  Анна Олегівна
Вихователь
4 роки педагогічного стажу, у 2013 році закінчила Національний університет “Києво-Могилянська академія” та здобула базову вищу освіту за напрямом підготовки “Культурологія”, з 2015 року здобуває педагогічну освіту за програмою другого (магістерського) рівня за спеціальністю “Дошкільна освіта” в Київському університеті імені Бориса Грінченка.
01 Кацовець Олена Федорівна
Вихователь
У 1998 році закінчила Рівненський економіко гуманітарний інститут та отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Початкове навчання, практичний психолог” та здобула кваліфікацію спеціаліста вчитель початкових класів, практичний психолог. Педагогічний стаж 22 роки у роботі з дітьми дошкільного віку. Вихователь I категорії
.
ЄРЕДЕНКО Анна Миколаївна
Вихователь
У 2008 році закінчила Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка і отримала базову вищу освіту за напрямком підготовки „Педагогічна освіта” та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вихователя дітей дошкільного віку, вчителя першого класу чотирирічної школи.У 2009 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Дошкільне виховання” та здобула кваліфікацію “Організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку; сімейний вихователь”.
БЕРДНИК Ніна Петрівна
Вихователь, викладач образотворчого мистецтва.
Закінчила Черкаський національній університет ім. Б.Хмельницького за напрямом підготовки «Психологія», спеціальністю «Психолог».
Закінчила вище художнє професійно-технічне училище за напрямом підготовки
“Художник оформлювач”.
Має досвід роботи у пісковій арт-терапії з дітьми дошкільного віку, яка слугує для розвитку дрібної моторики, сенсорики, розвитку творчих здібностей, творчої уяви. З психологічної точки зору допомагає встановити контакт з дитиною, зняти напругу, зменшити тривожність, допомагає пізнати дитину.
УСЕНКО Марія Сергіївна
Вихователь
Закінчила у 2011 році Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та мови (англійської) і зарубіжної літератури.
Закінчила комп’ютерні курси за програмою Intel для вчителів.
ПОНОМАРЕНКО Людмила Миколаївна
Музичний керівник
У 2006 році закінчила Київський педагогічний коледж ім. К.Д. Ушинського і отримала базову вищу освіту за напрямком підготовки „Педагогічна освіта” та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя музики, музичного керівника дитячого ансамблю.У 2007 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Музична педагогіка та виховання” та здобула кваліфікацію “Вчитель музики та художньої культури”.У 2009 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ, факультет Соціальних технологій та права. Спеціаліст 2-го ступеня акредитаціїМає нагороди:
• Диплом лауреата фестивалю дитячої творчості «Голосіївські дзвоники» ансамбль «Водограй» 2012 р.
• Диплом лауреата фестивалю дитячої творчості «Голосіївські дзвоники» ансамбль «Водограй» 2011 р.
• Диплом лауреата фестивалю дитячої творчості «Голосіївські дзвоники» ансамбль «Пролісок» 2010 р.
• Диплом лауреата фестивалю дитячої творчості «Голосіївські дзвоники» ансамбль «Водограй» 2009 р.
• Диплом лауреата фестивалю дитячої творчості «Голосіївські дзвоники» ансамбль «Пролісок» 2007 р.
• Подяка за розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку, та активну участь в організації та проведенні районного фестивалю дитячої творчості «Голосіївські дзвоники» 2009 р.
• Подяки «Самий веселий вожатий» в конкурсі «Супер вожатий Сонячного Берега» 2009р., 2010р.
ТЕЛЯТНИК Олексій Миколайович
Викладач англійської мови
У 2002 році закінчив Бердянський Державний педагогічний університет, Філологічний факультет. Вчитель англійської мови, філолог. Вища категорія.Написання та публікація наукових праць:
• «Розвиток креативності учнів початкової школи в позакласній роботі з англійської мови»
• «Сучасний урок англійської мови: інтерактивні технології навчання»
• «Вивчення іноземних мов у сучасній школі за допомогою асоціативного мислення та інноваційних технологій»Використання авторських та мультимедійных программ навчання англійській мові Longman, Oxford University Press, Cambridge University Press. Робота з 6 рівнями навчання мові – Beginner, Elementary, Pre-Іntermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced .
ВАСЮК Людмила Миколаївна
Викладач англійської та французької мов
Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (зараз Київський державний лінгвістичний університет).
Отримала кваліфікацію вчителя двох іноземних мов (французької та англійської).В 2001 році закінчила аспірантуру в Київському державному лінгвістичному університеті.
Працює в вищих навчальних закладах міста Києва.
Приймала участь у міжнародних конференціях.
Надрукувала декілька наукових статей та видала методичний посібник.